توضیحات برای گزینه ها

توضیحات برای گزینه ها
40000  تومان

سازگار با اپن کارت:

3.0.0.0 3.0.1.1 3.0.1.2 3.0.2.0 3.0.2.1

توضیحات

با استفاده از ماژول توضیحات برای گزینه های اپن کارت، می توانید توضیحات دلخواه خود را برای گزینه ها یا مقادیر گزینه ها بنویسید و به بازدیدکننده نمایش دهید.

تنظیمات ماژول:

امکان تعیین کلاس دلخواه برای توضیحات
امکان تعیین محل نمایش توضیحات
قبل از عنوان گزینه
بعد از عنوان گزینه
بعد از مقادیر گزینه
به صورت تولتیپ
امکان مخفی سازی توضیحات و سپس نمایش توضیح مربوط به هر مقدار درزمانی که گزینه مربوطه (چک باکس، دکمه رادیویی، منوی انتخابی) انتخاب شود.
پشتیبانی از اچ تی ام ال، با استفاده از ادیتور تعبیه شده می توانید به متن خود رنگ، لینک، تصویر و ... اضافه کنید.

نظر بدهید

برچسب ها: