ابزارک فرم ورود

ابزارک فرم ورود
40000  تومان

سازگار با اپن کارت:

2.0.0.0 2.0.1.0 2.0.1.1 2.0.2.0 2.0.3.1 2.1.0.1 2.1.0.2 2.2.0.0 2.3.0.2

توضیحات

با استفاده از ابزارک فرم ورود می توانید فرم ورود به حساب را در موقعیت و صفحه های مختلف فروشگاه اپن کارت قرار دهید.

کاربر در هر صفحه ای که با استفاده از این فرم وارد حساب شود، در همان صفحه باقی می ماند و به صفحه حساب کاربری منتقل نمی شود.
بعد از ورود کاربر به حساب کاربری خود، فرم ورود مخفی شده و به جای آن یک پیام خوش آمدگویی به همراه نام مشتری و فهرستی از لینکهای قسمتهای مختلف حساب کاربری نمایش داده می شود.


نظر بدهید

برچسب ها: