انجمن دیجیت‌کارت
جستجو فقط در بین نوشته ها - نادیده گرفتن برگه ها - وردپرس - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن دیجیت‌کارت (http://digitcart.ir/forum)
+-- انجمن: انجمن‌ها (http://digitcart.ir/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: وردپرس (http://digitcart.ir/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- موضوع: جستجو فقط در بین نوشته ها - نادیده گرفتن برگه ها - وردپرس (/showthread.php?tid=217)جستجو فقط در بین نوشته ها - نادیده گرفتن برگه ها - وردپرس - Admin - 2016/07/27

اگر به هر دلیلی تمایل دارید که جستجوی سایت شما فقط نوشته ها (پست ها) را شامل شود و برگه ها در نتایج جستجو قرار نگیرند، در داخل حلقه مربوط به جستجو این کد را قرار دهید:
کد php:
if($post->post_type=='page'){
 continue;
 }