انجمن دیجیت‌کارت
نمایش بازدید پست بدون پلاگین در وردپرس - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن دیجیت‌کارت (http://digitcart.ir/forum)
+-- انجمن: انجمن‌ها (http://digitcart.ir/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: وردپرس (http://digitcart.ir/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- موضوع: نمایش بازدید پست بدون پلاگین در وردپرس (/showthread.php?tid=215)نمایش بازدید پست بدون پلاگین در وردپرس - Admin - 2016/03/28

برای این منظور کد زیر رو به فایل functions.php اضافه کنید:
کد php:
function getCrunchifyPostViews($postID){
 
   $count_key 'post_views_count';
 
   $count get_post_meta($postID$count_keytrue);
 
   if($count==''){
 
       delete_post_meta($postID$count_key);
 
       add_post_meta($postID$count_key'0');
 
       return "0 View";
 
   }
 
   return $count.' Views';
}
 
function 
setCrunchifyPostViews($postID) {
 
   $count_key 'post_views_count';
 
   $count get_post_meta($postID$count_keytrue);
 
   if($count==''){
 
       $count 0;
 
       delete_post_meta($postID$count_key);
 
       add_post_meta($postID$count_key'0');
 
   }else{
 
       $count++;
 
       update_post_meta($postID$count_key$count);
 
   }
}
 
remove_action'wp_head''adjacent_posts_rel_link_wp_head'100); 


این کد رو در داخل حلقه مربوط به پست ها قرار بدید:
کد php:
<?php
          setCrunchifyPostViews
(get_the_ID());
?>


و با استفاده از این کد بازدید رو نمایش بدید:
کد php:
<?php
          echo getCrunchifyPostViews
(get_the_ID());
?>